Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

SkillRace & Prestasjonskonferansen 2023

Den årlige Prestasjonskonferansen i regi av Olympiatoppen, går av stabelen nå i november. Årets tema er «Kultur for å lede og trene best i verden». SkillRace har i flere år deltatt med delegater til konferansen og årets tema treffer blink i forhold til vår ambisjon om å skape et digitalt økosystem for nettopp å kunne […]

Den årlige Prestasjonskonferansen i regi av Olympiatoppen, går av stabelen nå i november. Årets tema er «Kultur for å lede og trene best i verden». SkillRace har i flere år deltatt med delegater til konferansen og årets tema treffer blink i forhold til vår ambisjon om å skape et digitalt økosystem for nettopp å kunne trene og lede på en optimal måte.

Vårt styremedlem Bente Svensson sitter i konferansens arrangementskomitè og er et viktig bindeledd for SkillRace inn mot Olympiatoppens arbeid med å fremme norsk prestasjonskultur.

Vårt styremedlem Bente Svensson er med på å arrangere Prestasjonskonferansen, her i selskap med Olympiatoppens Jarle Aambø

Våre delegater

Nina Samuelsen

Nina er vår markedssjef og har 20 års erfaring med oppfølging av både topp- og breddeklubber i norsk fotball.

Frode Samuelsen

Frode er grûnder og daglig leder. Han har jobbet med digitalisering av treningsprosessen i 15 år. Frode kjenner godt til både norske og internasjonale prestasjonsmiljøer innen fotballen.

Hva kan andre deltagere hente fra SkillRace?

Vårt bidrag til arbeidet med å skape prestasjonskulturer, er digitalisering i form av et helhetlig økosystem der aktørene samles på tvers av institusjonelle grenser og bidrar til å skape en optimal treningshverdag for både utøver og trener.

 • Kontekstrik feedback – bli inspirert av en meldingssentral med funksjoner og koblinger langt inn i treningsprosessen
 • Kunnskapsdistribusjon på utøvers premisser – lær hvordan vår metastruktur og verktøykasse gir helt nye muligheter til å distribuere relevant kunnskap til individet basert på data fra mottakers utviklingshverdag
 • Prestasjonsklynger – har du en ambisjon om å skape en digital treningsarena på tvers av institusjonelle grenser?
 • Periodisering av treningsprosessen – vi har løsninger som på en effektiv måte kan distribuere regimer for belastning, tematikk og treningsinnhold til både lag og individ

Hva ønsker SkillRace å hente ut fra konferansen?

I arbeidet med å utvikle et helhetlig økosystem for treningsprosessen, er det flere temaer som er interessante for oss å diskutere med de andre deltagerne:

 • Gamifisering av treningsprosessen – hvordan gjøre treningsaktivitetene mer spennende og lærerike gjennom ulike digitale konkurranseformer
 • Bruk av AI i treningsprosessen – erfaringer rundt det å utnytte et meta-rikt innholdsunivers gjennom ulike former for AI-anvendelser
 • Etablering av pilotmiljøer i ulike idretter eller bransjer
 • Innspill til aktører som kan være interessert i å høre mer om SkillRace

SkillRace perspektiv inn mot årets tema

Årets tema er «Kultur for å lede og trene best i verden«, med fokus på ambisjoner i verdensklasse.

Etter 20 år som programvareleverandør inn mot både breddens og toppfotballens «lede og trene»-prosesser, oppleves det som om kollektivets ambisjoner på mange måter «kveles» av dagens begrensede verktøykasse og måter å jobbe på som trener og utøver. Dagens teknologiske muligheter er overmodne med tanke på et paradigmeskifte i forhold til hvordan man samhandler, sprer kunnskap, gir feedback, evaluerer og monitorerer treningsprosessen. Skal vi da nøye oss med at ambisjonene våre er «gode nok» fordi ingen av våre konkurrerende prestasjonskulturer er oppdaterte, eller se på dette som et mulighetsrom for å skape varige konkurransefordeler?

Skal vi nøye oss med at ambisjonene våre er «gode nok» fordi ingen av våre konkurrerende prestasjonskulturer er oppdaterte, eller se på dette som et mulighetsrom for å skape varige konkurransefordeler?

Frode Samuelsen, Daglig Leder, SkillRace

Kultur skapes gjennom summen av kollektivets handlinger. Av disse utledes verdiene, normene, vanene, ritualene, reglene, språket, etc som til sammen utgjør kulturen. Våre handlinger motiveres av belønningssystemet. For å fremme en prestasjonskultur, er det derfor helt nødvendig at belønningssystemet både er synlig, forståelig og designet for å skape optimale prestasjoner. Arbeidet med å skape prestasjoner krever motivasjon og masse hardt arbeid. I et effektivt økosystem skapes motivasjon med høy frekvens, samtidig som man minimerer «kostnaden» som arbeidet krever. For de fleste blir det for mye arbeid i kombinasjon med manglende motivasjon til at man kommer i nærheten av eget prestasjonspotensial. For at økosystemet skal bli produktivt i sin prestasjonsskaping, må prosessene spenne over alle alders- og initielle ambisjonsnivåer, slik at man i sine aktiviteter fortløpende skaper kunnskapstørst og voksende ambisjoner, som fører til behov for en individuell plan og bevisst trening frem mot prestasjonene.

For å skape et slikt økosystem kreves det at de fysiske prosessene spiller sammen med de digitale, der sistnevnte bidrar med metaprosesser som binder det hele sammen til en effektiv og inspirerende helhet. Figuren under, som er hentet fra et annet blogginnlegg, viser hvordan dette samspillet kan visualiseres. Denne modellen kan benyttes som rammeverk for å skape en kultur for lede og trene best i verden!

Prestasjonsklynger – vårt temaprosjekt for Prestasjonskonferansen

Som deltager på konferansen eller «treningssamlingen» som det også refereres til, har vi blitt utfordret på å presentere et temaaktuelt prosjekt som vi ønsker å utvikle i samhandling med andre. I denne forbindelse har vi valgt å fokusere på vårt pågående arbeid der vi i samarbeid med toppklubb og/eller fotballkrets, bidrar til å etablere og fasilitere regionale klyngeprosjekter som skaper en helhetlig utviklingsarena på tvers av institusjonelle grenser.

Med vårt regionale klyngeprosjekt, søker vi miljøer som ønsker å skape følgende effekter for trenere og utøvere i sin region:

 • Skape en helhetlig utviklingsarena på tvers av alle miljøer som egentrening, mentornettverk, breddeklubb, privatakademi, skole, toppklubb, krets, landslag
 • Sørge for at regionens kunnskap er transparent og tilgjengelig for alle som er involvert i utviklingsprosessen
 • Koble regionalt økosystem på det nasjonale økosystemet for å få tilgang til beste-praksis utenfor egen region
 • Fasilitere feedback-prosessen slik at man enkelt kan lage feedback-grupper inn mot utøver/trener på tvers av instisjonelle grupper, samtidig som man raskt og effektivt har tilgang til feedback-subjektets kontekst i form av relevant tilstand, aktiviteter, utviklingsmål, prestasjoner, etc
 • Effektivisere kunnskapsformidlingen ved at denne kobles på en regional/nasjonal metastruktur som gjør at aktuell kunnskap knyttes opp til et felles språk og til enhver tid gjennom økosystemets ulike verktøykomponenter treffer mottaker i rett modus og kontekst