Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.
Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig
Funksjon

Utviklingsmål

Utviklingsmål skal være inspirerende og pedagogiske – de utgjør selve motoren i prosessen med å operasjonalisere læringen

Lær mer om kraften vi har bygget inn i utviklingsmålet

Vi har lagt vekt på at dokumentasjon og oppfølging av utviklingsmål skal være enkelt og effektivt, samtidig som man utnytter kraften som ligger i bruken av disse.

Organiser som skolerings- eller individuelle utviklingsplaner

Generelle utviklingsmål kan organiseres i overordnede alders-/rollebestemte skoleringsplaner, for deretter å hentes inn i spillers utviklingsplan.

Generaliser og spesifiser

Tagger og medieressurser fra overordnet planverk forplantes ned til individuelle planer. Legger man eksempelvis til et videoklipp i overordnet plan, vil alle individuelle planer med avledet mål oppdateres. Spesifiser individuelle mål med videoklipp av aktuell spiller.

Tagg til spillmodell

Knytt utviklingsmålet til en eller flere elementer fra spillmodellen. På denne måten kan man via spillmodellen få opp relevant innhold og utviklingsressurser.

Tilknytt mediaressurser

Beskriv og illustrer utviklingsmålet ved å legge til aktuelle videoklipp, bilder, urler, taktikktavler, etc fra alle tilgjengelige mediebiblioteker og analyseklipp.

Anbefal øvelser

Både spiller og trener kan angi øvelser som bidrar til å nå utviklingsmålet. Anbefalingene kan eksempelvis enkelt hentes opp i prosessen med å finne innhold til spillers egentrening.

Evaluering av utviklingsmål

Utviklingsmål kan evalueres av spiller/trener fortløpende eller man kan angi at man skal evaluere prestasjon/eksponering per valgte utviklingsmål i kamp, lagtrening og/eller egentrening via appen.

Anbefal utviklingsmål via SkillRace Messenger

Trener kan søke frem aktuelle utviklingsmål fra tilgjengelige skoleringsplaner og sende disse til en eller flere spillere som anbefaling. Spiller kan via et tastetrykk i meldingen effektivt overføre anbefaling til sin utviklingsplan.

Utgangspunkt for utforskende læring

Via taggene fra spillmodell, kan spiller gå fra sitt utviklingsmål til å utforske assosierte økter, øvelser, analyseklipp, relaterte utviklingsmål og andre læringsressurser i økosystemet.

Monitorer fremgang

Gjennom evalueringen kan man angi prestasjons- og eksponeringsgrad per utviklingsmål. Visuelle rapporter viser hvor langt man er kommet i sitt «utviklingspensum».