Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Funksjoner

Hva vi tilbyr

Her kan du lese mer om utvalgte muligheter i SkillRace

Plan & periodisering

Se alle i Plan & periodisering

Prestasjonsanalyse

SkillRace Messenger

Styr kommunikasjon, aktiviteter og utvikling med markedets mest innovative, kraftfulle og inspirerende meldingssentral

Utviklingsmål

Utviklingsmål sikrer at man trener på de riktige tingene, og benyttes samtidig som filter for relevant innhold.

Aktivitetsevaluering

La spilleren melde gjøre sin egen evaluering - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse via Skillrace-appen. Evalueringene tilknyttet aktivitetene treninger og kamper er selvsagt tilknyttet spillerens egne utviklingsmål.

Tilstandsmonitorering

La spilleren melde inn sin tilstand - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse om å utføre tilstandsmålingene for spillerne via Skillrace-appen.

Individuelle Utviklingsplaner

Individuelle utviklingsplaner er et av de sterkeste virkemidlene man har i treningsarbeidet for å bli Best Mulig, men det gir også betydelig bidrag til Flest Mulig - Lengst Mulig!

Skoleringsplaner

Utviklingsmål ordnet i en struktur rettet mot spesifikk aldersgruppe eller rolle.

Testbibliotek

​Det finnes 100-vis av tester tilgjengelig i SkillRace. Her registreres testresultater innenfor ulike områder som kondisjon, hurtighet, mentalitet, 'readiness', teknikk, fotballforståelse etc. Passende grafer viser variasjon over tid. I tilfeller der dette er interessant, sammenlignes score fra trenere og spilleren selv.

Høydepunktsfilming og analyse

Snart kameraløsning i appen som gjør det mulig å fange opp høydepunkter. Det unike med høydepunktsfilming er at man følger begivenheten og trykker REC etter at hendelsen har inntruffet. Kameraet lagrer da siste sekundene. På denne måten kan man fange opp interessante hendelser. De lagrede klippene kan deretter tagges og scores, og gjøres tilgjengelig i spillerens app for analyse og læring!

Videoanalyse

Trener kan laste opp videoklipp fra kamp eller trening. Her kan klippene "tagges" og knyttes til en eller flere spillere. Klippet blir synlig i appen for de aktuelle spillerne og en kan herfra starte en dialog for å diskutere hendelsen. Integrert videoanalyse (IV) handler om å verdiøke hvert eneste analyseklipp, ved å gjøre det tilgjengelig i alle sammenhenger der klippet kan bidra til læring og formidling!

Se alle i Prestasjonsanalyse

Integrasjoner

Se alle i Integrasjoner

SkillRace Moduler

Se alle i SkillRace Moduler

Samarbeid & kommunikasjon

Se alle i Samarbeid & kommunikasjon

Aktiviteter & oppfølging

Levende sportsplan

Gjør Sportsplanen til et levende verktøy i hverdagen til trener og spiller

SkillRace Planner

SkillRace Planner samler fagekspertise, innhold og aktive deltakere i norsk fotball i et økosystem. Her kan man dele inspirerende treningsinnhold samt at SkillRace og miljøer allerede har gjort tilgjengelig et rikt øvelsesbibliotek og kvalitetssikrede periodeplaner med tema og øktanbefalinger både til lag og individ

Aktivitetsevaluering

La spilleren melde gjøre sin egen evaluering - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse via Skillrace-appen. Evalueringene tilknyttet aktivitetene treninger og kamper er selvsagt tilknyttet spillerens egne utviklingsmål.

Øktplanlegger

Enkelt men kraftfullt verktøy for øktplanlegging for både egne lag og samarbeidsklubber

Taktikktavle

Her får du det beste av det man finner i markedet av tavleverktøy toppet med nye og spennende funksjoner koblet med en enkelthet og presentasjonskraft som på flere måter også overgår PowerPoint som vi vet mange benytter

Økt- og øvelsesbibliotek

Det er enkelt å dele med andre. For den avanserte er det mulig å lage taktikktavler m/animasjon.

Rapporter akademiklassifisering

Aktivitet og spillerdata presenteres i spesialtilpassede rapporter som direkte adresserer kravene i Akademiklassifiseringen

Periodeplaner

Periodeplaner tilpasset aldersgrupper & nivå tilgjengelig for trenere og spillere med ETT klikk

Trening- og kampadministrasjon

Trener kan enkelt administrere lagets økter og kamper, inklusiv oppmøte og forfallsoversikter. Via appen kan spiller og trener gi tilbakemelding og få oversikt over treningsinnhold, videoklipp, osv.  Ved hjelp av app push-varsler får spiller påminnelse om sine aktiviteter og eventuelt beskjed om å gå inn i appen og avgi sine evalueringer etter at kampen/treningen er ferdig. Spiller kan også administrere sine egentreninger.

Tilstandsmonitorering

La spilleren melde inn sin tilstand - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse om å utføre tilstandsmålingene for spillerne via Skillrace-appen.

Dynamiske dashboard

Full oversikt over laget og hver spillers aktiviteter, utviklingsmål, belastning, videoklipp, meldinger, tilstand etc.

Høydepunktsfilming og analyse

Snart kameraløsning i appen som gjør det mulig å fange opp høydepunkter. Det unike med høydepunktsfilming er at man følger begivenheten og trykker REC etter at hendelsen har inntruffet. Kameraet lagrer da siste sekundene. På denne måten kan man fange opp interessante hendelser. De lagrede klippene kan deretter tagges og scores, og gjøres tilgjengelig i spillerens app for analyse og læring!

Videoanalyse

Trener kan laste opp videoklipp fra kamp eller trening. Her kan klippene "tagges" og knyttes til en eller flere spillere. Klippet blir synlig i appen for de aktuelle spillerne og en kan herfra starte en dialog for å diskutere hendelsen. Integrert videoanalyse (IV) handler om å verdiøke hvert eneste analyseklipp, ved å gjøre det tilgjengelig i alle sammenhenger der klippet kan bidra til læring og formidling!

Treningsdagbok

Treningsdagboken gir spiller og trener full kontroll over alle aktiviteter på tvers av lag- og klubbgrenser

Offentlig banekalender

Online banekalender med treninger og kamper. Kalenderen kan deles offentlig om ønskelig, og kamper fra fotball.no kommer automatisk

Se alle i Aktiviteter & oppfølging

Fotballfaglig innhold

SkillRace Planner

SkillRace Planner samler fagekspertise, innhold og aktive deltakere i norsk fotball i et økosystem. Her kan man dele inspirerende treningsinnhold samt at SkillRace og miljøer allerede har gjort tilgjengelig et rikt øvelsesbibliotek og kvalitetssikrede periodeplaner med tema og øktanbefalinger både til lag og individ

Taktikktavle

Her får du det beste av det man finner i markedet av tavleverktøy toppet med nye og spennende funksjoner koblet med en enkelthet og presentasjonskraft som på flere måter også overgår PowerPoint som vi vet mange benytter

Økt- og øvelsesbibliotek

Det er enkelt å dele med andre. For den avanserte er det mulig å lage taktikktavler m/animasjon.

Trenerutvikling

Trenernes utvikling kan følges opp på en fleksibel og oversiktlig måte. Utviklingsmål kan enten opprettes per trener, eller man kan benytte ferdig definerte mål fra fagplaner i regi av klubben selv eller fra et overordnet nivå (regional klynge, klubb, Norsk Toppfotball, forbund). Hvert enkelt utviklingsmål kan scores på både prestasjon og eksponering. Scoring kan foregå periodisk eller i forbindelse med lagtrening, kamp og egenaktivitet.

Periodeplaner

Periodeplaner tilpasset aldersgrupper & nivå tilgjengelig for trenere og spillere med ETT klikk

Kvalitetsinnhold ekspertmiljøer

3000 beste-praksis videoklipp, øvelser&økter, tester, rollekrav, planverk og mye mer.

Tilstandsmonitorering

La spilleren melde inn sin tilstand - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse om å utføre tilstandsmålingene for spillerne via Skillrace-appen.

Skoleringsplaner

Utviklingsmål ordnet i en struktur rettet mot spesifikk aldersgruppe eller rolle.

Testbibliotek

​Det finnes 100-vis av tester tilgjengelig i SkillRace. Her registreres testresultater innenfor ulike områder som kondisjon, hurtighet, mentalitet, 'readiness', teknikk, fotballforståelse etc. Passende grafer viser variasjon over tid. I tilfeller der dette er interessant, sammenlignes score fra trenere og spilleren selv.

Se alle i Fotballfaglig innhold

Individuell oppfølging

SkillRace Messenger

Styr kommunikasjon, aktiviteter og utvikling med markedets mest innovative, kraftfulle og inspirerende meldingssentral

SkillRace Planner

SkillRace Planner samler fagekspertise, innhold og aktive deltakere i norsk fotball i et økosystem. Her kan man dele inspirerende treningsinnhold samt at SkillRace og miljøer allerede har gjort tilgjengelig et rikt øvelsesbibliotek og kvalitetssikrede periodeplaner med tema og øktanbefalinger både til lag og individ

Utviklingsmål

Utviklingsmål sikrer at man trener på de riktige tingene, og benyttes samtidig som filter for relevant innhold.

Aktivitetsevaluering

La spilleren melde gjøre sin egen evaluering - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse via Skillrace-appen. Evalueringene tilknyttet aktivitetene treninger og kamper er selvsagt tilknyttet spillerens egne utviklingsmål.

Økt- og øvelsesbibliotek

Det er enkelt å dele med andre. For den avanserte er det mulig å lage taktikktavler m/animasjon.

Trenerutvikling

Trenernes utvikling kan følges opp på en fleksibel og oversiktlig måte. Utviklingsmål kan enten opprettes per trener, eller man kan benytte ferdig definerte mål fra fagplaner i regi av klubben selv eller fra et overordnet nivå (regional klynge, klubb, Norsk Toppfotball, forbund). Hvert enkelt utviklingsmål kan scores på både prestasjon og eksponering. Scoring kan foregå periodisk eller i forbindelse med lagtrening, kamp og egenaktivitet.

Rapporter akademiklassifisering

Aktivitet og spillerdata presenteres i spesialtilpassede rapporter som direkte adresserer kravene i Akademiklassifiseringen

Periodeplaner

Periodeplaner tilpasset aldersgrupper & nivå tilgjengelig for trenere og spillere med ETT klikk

Tilstandsmonitorering

La spilleren melde inn sin tilstand - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse om å utføre tilstandsmålingene for spillerne via Skillrace-appen.

Dynamiske dashboard

Full oversikt over laget og hver spillers aktiviteter, utviklingsmål, belastning, videoklipp, meldinger, tilstand etc.

Individuelle Utviklingsplaner

Individuelle utviklingsplaner er et av de sterkeste virkemidlene man har i treningsarbeidet for å bli Best Mulig, men det gir også betydelig bidrag til Flest Mulig - Lengst Mulig!

Skoleringsplaner

Utviklingsmål ordnet i en struktur rettet mot spesifikk aldersgruppe eller rolle.

Testbibliotek

​Det finnes 100-vis av tester tilgjengelig i SkillRace. Her registreres testresultater innenfor ulike områder som kondisjon, hurtighet, mentalitet, 'readiness', teknikk, fotballforståelse etc. Passende grafer viser variasjon over tid. I tilfeller der dette er interessant, sammenlignes score fra trenere og spilleren selv.

Høydepunktsfilming og analyse

Snart kameraløsning i appen som gjør det mulig å fange opp høydepunkter. Det unike med høydepunktsfilming er at man følger begivenheten og trykker REC etter at hendelsen har inntruffet. Kameraet lagrer da siste sekundene. På denne måten kan man fange opp interessante hendelser. De lagrede klippene kan deretter tagges og scores, og gjøres tilgjengelig i spillerens app for analyse og læring!

Videoanalyse

Trener kan laste opp videoklipp fra kamp eller trening. Her kan klippene "tagges" og knyttes til en eller flere spillere. Klippet blir synlig i appen for de aktuelle spillerne og en kan herfra starte en dialog for å diskutere hendelsen. Integrert videoanalyse (IV) handler om å verdiøke hvert eneste analyseklipp, ved å gjøre det tilgjengelig i alle sammenhenger der klippet kan bidra til læring og formidling!

Treningsdagbok

Treningsdagboken gir spiller og trener full kontroll over alle aktiviteter på tvers av lag- og klubbgrenser

Se alle i Individuell oppfølging