Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

#EMPOWERSPORTS

DU KAN BIDRA!

La oss styrke idretten i kampen mot passiv skjermaktivitet!

Idretten har et stort potensial til å engasjere og inspirere – men i dag utnyttes kun en brøkdel av dette potensialet!

Om SkillRace #EMPOWERSPORTS program

Som leverandør av verdens første komplette digitale økosystem for sportslig aktivitet, er vi i en posisjon der vi i betydelig grad kan påvirke idrettens mulighet til å etterleve sitt potensial, og fremstå som en potent motkraft til en negativ samfunnsutvikling der vi «mister» flere og flere av våre barn og unge til skjerm- og spillavhengighet.

Vi inviterer nå alle som er involvert i idretten, inklusive dens mange sponsorer, til å slutte seg til vårt #EMPOWERSPORTS program.

Om vi forholder oss passive, vil den negative trenden fortsette, og stadig flere barn og unge vil velge bort idretten til fordel for usunn skjermaktivitet.

I tiden fremover kommer vi til å lansere flere kampanjer og delprogrammer som vil bidra til å styrke idretten i kampen for å beholde våre barn og unge, samtidig som vi tar ansvar og motvirker et alvorlig samfunnsproblem. Vi håper at flest mulig lar seg motivere og inspirere til å bli med oss i denne «kampen«!

Idretten MÅ ta kampen på alvor

Det er ingen automatikk som tilsier at barn og unge ønsker å bruke mest mulig av sin fritid på sunn og utviklende idrettsaktivitet. Disse aktivitetene konkurrerer på lik linje om oppmerksomheten og dedikasjonen til våre barn. Vi voksne som selv drev med idrett i barndommen, og ikke ble eksponert mot dagens digitale fristelser, har nok dessverre en tendens til å overdrive idrettens kraft og evne til å fange barnets interesse over tid.

Jeg fikk selv en aha-opplevelse da jeg, for første gang på mange år, overvar treningen til et 7-årslag. Det var to ting som fanget min oppmerksomhet.

 • Under treningen var det tydelig at gruppen var delt inn i «to leirer». Det var de som gikk på en slags uinspirert autopilot og de (få) som var ivrige og på et helt annet nivå. Jeg kan ikke huske å ha sett en så tydelig «polarisering» av interesse og ferdigheter før!
 • Det andre fenomenet som virkelig fikk meg til å tenke, var iveren alle spillerne hadde da de etter endt trening stormet ut mot sidelinjen og flokket seg rundt et par av spillernes mobiler. Da var plutselig gnisten i øynene og kroppsspråket på et nivå som ALDRI materialiserte seg under treningen! Det var da jeg tenkte at denne kampen risikerer vi å tape – om vi ikke evner å ta ut fotballens fulle potensial til å engasjere og inspirere!

Ambisjonsnivået i fotballen er altfor lavt i forhold til de digitale mulighetene som finnes. Vi kan ikke mer eller mindre drive barne- og ungdomsfotballen «slik vi alltid har gjort». Ambisjonsnivået må opp!

Frode Samuelsen, SkillRace gründer

Uansett hvor romantisk det kan høres, så er holder det ikke å gi barna en ball og dytte dem inn i en binge eller gymsal. Satsing på trenerutdannelse, sportsplaner og fine øktbiblioteker har vi allerede hatt på agendaen i mange år. Det bidrar positivt, men er ikke på langt nær nok i forhold til hva som skal til for å gi idretten nok moment. De som måtte være av denne oppfatningen undervurderer tiltrekningskraften og kraften som ligger i de passive skjermaktivitetene. Våre barn handler, om enn ubevisst, økonomisk i sine valg og prioriteringer. Gjennom skjermen, enten det handler om YouTube, sosiale medier eller ulike spillvarianter, så får man maksimalt med endorfiner, med minimal innsats.

Hvordan vinne kampen?

I et tidligere blogginnlegg om spillers eierskap til egen utvikling, understrekes viktigheten av at inspirasjon og dedikasjon først og fremst må oppstå og drives frem av individet. Her refereres det også til et blogginnlegg som presenterer mange av mulighetene som ligger i riktig bruk av digitale verktøy.

Hvor ligger potensialet?

Fotballen er unik ved at den har så mange aspekter hvor det er mulig å skape inspirasjon og dedikasjon. Ikke mange aktivitetstyper har samme mulighet for å konkurrere med barnas skjermtid.

 • Konkurranseaspektet – de aller fleste barn og unge elsker å konkurrere, både med seg selv og andre. Fotballen kan tilby mange ulike konkurranseformer utover kampresultat og toppscorertitler. Eksempler på dette kan være spillerstatistikk som viser fremgang på både deltakelse og utvikling (målt mot seg selv eller andre), resultater fra lagkonkurranser fra trening (per trening eller akkumulert), kunnskapsquizer som gir bedre innsikt og forståelse, etc. I mangel på effektive måter for registrering og presentasjon, utnyttes dessverre ikke dette virkemiddelet i særlig grad ute i klubbene og lagene.
 • Mestringsfølelse – utvikling og mestring kommer ikke av seg selv, men i fotballen ligger det mange muligheter for å sette spilleren opp i situasjoner som stimulerer til og gir virkningsfulle tilbakemeldinger på dette.
 • Tilhørighet – i fotballen er man del av et lag, en klubb og potensielt ulike utviklingsmiljøer. Man møtes fysisk på ulike arenaer og det skapes fortløpende verdifulle og inspirerende relasjoner. Fotballen er et helt unikt økosystem med masse positiv energi som kan hentes ut i de ulike aktivitetene.
 • Underholdning – fotball er en idrett hvor det er mulig å hente ut et mangfold av visuelle og levende bilder av seg selv, laget ditt, dine motstandere og idoler.

Alle disse aspektene finner man i ulike former igjen som drivere av skjerm- og spillaktivitetene. Dette er grunnlaget for idrettens potensial til å erstatte disse driverne og dermed rette engasjementet inn mot en sunnere og mer bærekraftig livsstil. Utfordringen ligger i å maksimere effektene ved å ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler.

Hvordan kan DU bidra?

Sportslig Leder – breddeklubb

Det er ingen grense for hvor mye tid trenere og spillere vil bruke på idrettsaktiviteter (utover tilgjengelig fritid).

Ved å etablere SkillRace i klubben får trenere og spillere langt flere strenger å spille på. Man får mer igjen for innsatsen som nedlegges, samtidig som inspirasjonsnivået øker betraktelig.

Breddetreneren

Bedre dialogen og oppfølgingen av dine spillere, samtidig som du gir dem muligheten til å engasjere seg i sin idrett på en inspirerende og lærerik måte.

Du kan fritt benytte SkillRace for laget ditt og på denne måten gi trenerteamet og spillerne tilgang til et funksjonssrikt verktøy og masse spennende innhold.

Sportssjef – toppklubb

Som toppklubb påhviler det et ansvar for å inspirere og skolere regionens breddetrenere og -spillere.

Med SkillRace Toppklubblisens får toppklubben mulighet til å løfte det digitale arbeidet internt, samtidig som man kan koble på breddeklubbene i en «digital klynge» for monitorering, oppfølging og inspirasjon.

Mentoren

Det finnes mange flinke og ivrige fotballressurser. Nå har du muligheten til å bidra med din kompetanse og erfaringer i coachingen av trenere og spillere.

Vi kommer til å etablere ulike programmer slik at norsk breddefotball kan dra nytte av denne ubenyttede kapasiteten.

Innholdsprodusenten

Det ligger mye ubenyttet høykvalitets fotballinnhold rundt hos ulike aktører i norsk og internasjonal fotball.

Ved å produsere eller koble innholdet til SkillRace økosystem, kan både trenere og spillere få tilgang til relevant innhold og viktigst av alt muligheten til å operasjonalisere denne kunnskapen.

Sponsoren

Gjennom vårt #empowersports program kan nasjonale og regionale sponsorer bidra til å adressere et alvorlig samfunnsproblem.

Sponsormidlene vil benyttes til å videreutvikle vårt økosystem, skape inspirerende innhold og gjøre den samlede fotballkompetansen tilgjengelig for alle.

Skjerm- og spillavhengighet – et alvorlig samfunnsproblem

På 50-tallet var foreldregenerasjonen mest bekymret for ungdommens «rock´n roll»… I påfølgende generasjoner har vi foreldre funnet nye problemer. Som regel basert på emosjonelle faktorer og at samfunnet er i utvikling. I ettertid viser det seg at de fleste bekymringene var grunnløse.

Nåtidens store bekymring handler om skjerm- og spillavhengighet blant barn og unge (og faktisk også en del voksne). I motsetning til tidligere generasjonsbekymringer, finner vi entydige forskningsresultater som klart indikerer en betydelig negativ utvikling i atferdsmønstre som gir både akutte og langsiktige effekter. Her er noen av konsekvensene som forskningen har påvist:

 • Barna tilbringer mer tid inne og på rommene sine (på bekostning av sosial og fysisk aktivitet)
 • Skolekarakterene faller
 • Mister interessen for andre hobbyer
 • Lyver om skjermtid
 • Isolerer seg fra vennekretsen
 • Økt tretthet, irritasjon og aggresivitet

Dette er uten tvil alvorlige konsekvenser som både hemmer sunn utvikling av individet og på sikt fører til en stor samfunnskostnad.

Spillavhengighet blant barn og unge