Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Prestasjonsanalyse

SkillRace Messenger

Styr kommunikasjon, aktiviteter og utvikling med markedets mest innovative, kraftfulle og inspirerende meldingssentral

Utviklingsmål

Utviklingsmål sikrer at man trener på de riktige tingene, og benyttes samtidig som filter for relevant innhold.

Aktivitetsevaluering

La spilleren melde gjøre sin egen evaluering - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse via Skillrace-appen. Evalueringene tilknyttet aktivitetene treninger og kamper er selvsagt tilknyttet spillerens egne utviklingsmål.

Tilstandsmonitorering

La spilleren melde inn sin tilstand - periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse om å utføre tilstandsmålingene for spillerne via Skillrace-appen.

Individuelle Utviklingsplaner

Individuelle utviklingsplaner er et av de sterkeste virkemidlene man har i treningsarbeidet for å bli Best Mulig, men det gir også betydelig bidrag til Flest Mulig - Lengst Mulig!

Skoleringsplaner

Utviklingsmål ordnet i en struktur rettet mot spesifikk aldersgruppe eller rolle.

Testbibliotek

​Det finnes 100-vis av tester tilgjengelig i SkillRace. Her registreres testresultater innenfor ulike områder som kondisjon, hurtighet, mentalitet, 'readiness', teknikk, fotballforståelse etc. Passende grafer viser variasjon over tid. I tilfeller der dette er interessant, sammenlignes score fra trenere og spilleren selv.

Høydepunktsfilming og analyse

Snart kameraløsning i appen som gjør det mulig å fange opp høydepunkter. Det unike med høydepunktsfilming er at man følger begivenheten og trykker REC etter at hendelsen har inntruffet. Kameraet lagrer da siste sekundene. På denne måten kan man fange opp interessante hendelser. De lagrede klippene kan deretter tagges og scores, og gjøres tilgjengelig i spillerens app for analyse og læring!

Videoanalyse

Trener kan laste opp videoklipp fra kamp eller trening. Her kan klippene "tagges" og knyttes til en eller flere spillere. Klippet blir synlig i appen for de aktuelle spillerne og en kan herfra starte en dialog for å diskutere hendelsen. Integrert videoanalyse (IV) handler om å verdiøke hvert eneste analyseklipp, ved å gjøre det tilgjengelig i alle sammenhenger der klippet kan bidra til læring og formidling!