Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Hva vi tilbyr

Levende Sportsplan

Gjør Sportsplanen til et levende verktøy i hverdagen til trener og spiller

Hva er en levende sportsplan?

Mange årsverk med høykvalitets sportsplaner og tilhørende fagstoff forvaltes og deles ofte som statiske PDF-dokumenter og lenker. Dette fører til at innholdet ikke kommer til sin rett, og det blir vanskelig å utløse potensialet som ligger i Sportsplanen.

Les under hvordan SkillRace gir en «levende» sportsplan for ALLE i klubben.

Hovedkriteriet for en levende sportsplan er dens evne til å la seg operasjonalisere! Dette innebærer at man må gå fra oppslagsverkformater til å integrere sportsplanens innhold inn i trener og spillers operative verktøyer, slik at man raskt og effektivt kan omforme kunnskap til ønsket handling på en inspirerende måte som stimulerer til mer engasjement.

Frode Samuelsen, Daglig Leder SkillRace

Forvalter klubbens «røde tråd» og språk

 • Et rikt og konsistent språk er viktig både for å skape ønsket kultur og god utvikling
 • SkillRace legger til rette for dette med en gjennomgående «tagging» som gir klubben mulighet for å bruke klubbens «røde tråd» (spillestil, verdier, etc) og språk som bakteppe for alt trenere og spillere foretar seg
 • SkillRace unike spillmodellstruktur kobler klubbens innhold opp mot et komplett sett av begreper sortert i ulike kategorier som roller, spillestil, ferdigheter, aksjoner og situasjoner

Innholdet del av den daglige aktiviteten

 • Kalenderaktivitetene viser treningsinnholdet som er integrert i sportplanens periodeplaner (per aldersgruppe)
 • Utviklingsmål som hentes fra sportplanens aldersbestemte skoleringsplaner er tilgjengelig for evaluering i trening & kamp
 • Øvelser tagges mot innhold fra sportsplanen

Kort vei fra innhold til handling

 • En melding kan inneholde referanseinnhold og anbefalinger
 • Gjennom direkte tilgang til alt av internt og eksternt innhold fra klubb og hele økosystemet, samt mottakers utviklingsprofil, korter man ned tiden det tar å gi konstruktiv og inspirerende feedback
 • Smarte hurtigknapper hos mottaker som «bruk», «leseliste» og «favoritter» gjør at man raskt kan omgjøre innhold til handlinger som å legge utviklingsmål til sin utviklingsplan, treningsinnhold til sitt treningsprogram og innhold til leselisten
 • Enkelt å legge ved videoanalyseklipp, tags, 1000-vis av beste praksis videoklipp, tips treningsøvelser og mye mer fra vårt innholdsrike økosystem

Enkelt å supplere med nytt innhold

 • Alle kan bidra til å gjøre interessant innhold tilgjengelig og sørge for at det blir mer «kjøtt på benet» i klubbens sportsplan
 • Knappen «Legg til innhold» i spiller eller treners utviklingsmål bidrar til å vise hvordan målet kan nås
 • Nye øvelser og økter lett tilgjengelig i appen dersom dagens økt fra sportsplanen ikke er helt slik trener ønsker den

Interaksjonen er sporbar

 • Favorittmerking av innhold i sportsplanen viser hva som er populært
 • Enklere å følge med om Sportsplanen følges gjennom rapporter og evalueringer

Tilgang innhold fra Økosystemet

 • Lett tilgang til en beste-praksis fra andre aktører som har delt sitt fagstoff med alle
 • Når klynge-eieren (forbund, toppklubb eller akademi) deler sitt fagstoff som øvelser/økter, fagplaner, tester og periodeplaner kan klubber supplere egen sportsplan

Sportsplan som inspirerer!

 • Bruk av animerte taktikktavler og videoklipp i øvelser
 • Gode rapporter på lags- og spillernivå
 • Enkelt å gi feedback med godt innhold
 • Evaluering og favorittmerking av innhold