Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

SkillRace utløser kraften til Individuelle Utviklingsplaner

Brukt på rette måten, kan spillerens utviklingsplan med sine utviklingsmål bli selve senteret fra hvor man henter inspirasjon og individuelt tilpasset læring

Et nyttig verktøy for den som ønsker å trene systematisk for å bli best mulig

Brukt på rette måten, kan spillerens utviklingsplan med sine utviklingsmål bli selve senteret fra hvor man henter inspirasjon og individuelt tilpasset læring

Den Gyldne Sti

Den «Gyldne Sti» er gravitasjonsfeltet som trekker oss inn mot veien til målet om Flest Mulig – Lengst Mulig – Best Mulig! Dess flere virkemidler vi tar i bruk dess bredere og kraftigere blir denne stien. Individuelle utviklingsplaner er et av de sterkeste virkemidlene man har i treningsarbeidet for å bli Best Mulig, men det gir også betydelig bidrag til Flest MuligLengst Mulig!

Frode Samuelsen, Daglig Leder SkillRace

Hvorfor bør man etablere Individuelle Utviklingsplaner?

Med tradisjonelle virkemidler og ineffektive digitale verktøy, fører etablering av utviklingsplaner ofte med seg ineffektiv administrasjon, utdaterte utviklingsmål, følelse av stress og forpliktelse, samtidig som planen mangler den kraften som rettferdiggjør arbeidet med å etablere, vedlikeholde og følge opp spillerens utviklingsplan.

SkillRace gjør Skoleringsplanen til en lek

Med SkillRace snur man opp-ned på denne problemstillingen. Administrasjonen går dramatisk ned og planens kraft går betydelig opp!

Utnytt planens kraft

  • Gir spilleren større grad av EIERSKAP til egen utvikling
  • Øker spillerens BEVISSHET på hva man bør trene på
  • Skaper bedre og mer målrettet DIALOG mellom spiller og trener
  • Øker KVALITETEN i treningsarbeidet
  • Målrettet feedback skaper INSPIRASJON
  • Filtrerer relevant innhold som skaper bedre LÆRING
  • Gir bedre SAMHANDLING mellom spillerens trenere – også på tvers av utviklingsarenaene

Individuelle Utviklingsplaner i SkillRace

Individuelle utviklingsplaner består av et begrenset antall utviklingsmål og eventuelle tilhørende aksjoner for å jobbe seg frem mot målet. Utviklingsmålene kan hentes fra en eller flere skoleringsplaner, eller man kan opprette dem.

Fordelen med å hente utviklingsmål fra en overordnet skoleringsplan, er at man da «arver» ressursene fra dette målet, slik at et eventuelt nytt videoklipp i overordnet mål automatisk blir synlig hos alle spillerne som har arvet dette utviklingsmålet til sin plan. Det blir dessuten enklere å se hvilke områder i sitt «pensum» spilleren har jobbet med og hvilken mestringsgrad man er på.

Hvordan ser en typisk plan ut?

Spillerens individuelle utviklingsplan kan bygges opp i en struktur med hovedmål og ett fritt antall mer detaljerte mål. Utviklingsmålene kan kategoriseres etter fritt valgte kategorier. Det er mulig å knytte ulike typer medieressurser (url, bilde, video, taktikktavle). Typisk vil man da arve noen generelle videoer fra overordnet skoleringsplan som suppleres med ressurser som er tettere knyttet til spilleren. Aktuelle beste-praksis fra egen klubb/region og klipp fra analyse som viser hvor spilleren står i dag og hvilke momenter som bør jobbes med. Ved å tagge målet mot spillmodellen, får man utnyttet assosierte koblinger mot aktuelle ressurser og annet innhold, samt økter og øvelser som kan være aktuelle.

Individuell Utviklingsplan hentet fra SkillRace Web-plattformen

Enkel, inspirerende og pedagogisk oppfølging via appen

Spilleren får tilgang til alle sine utviklingsmål via appen. Målbeskrivelsen sammen med beste-praksis innhold, øvingsbilder, tagging og anbefalinger vil i seg selv være et godt startpunkt. Ettersom utviklingsmålene er tett integrert med hele prosessen, finnes det imidlertid mange muligheter til å gjøre utviklingsmålene «levende» i en kontinuerlig prosess med evaluering, analyse, feedback, anbefalinger, osv. På denne måten skaper man et sterkt eierskap og engasjement rundt spillerens fokusoppgaver.

Utviklingsmål i appen
Utforskende læring via taggingen
Knytt øvelser/økter til målet