Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Haugerud IF

Om Haugerud IF

Haugerud IF er en stor fleridrettsklubb med hele 13 idretter i Groruddalen i Oslo. I fotballgruppen er det 34 lag fra 6-åringer til A-lag. Fotballgruppa har rundt 300 medlemmer, de fleste i alderen 7-15 år. Fotballgruppa og alle lagene stort sett bare av frivillige krefter, dvs foreldre og andre voksne som tar oppgaver som trenere, lagledere, styremedlemmer osv. Dette gjør de uten å få betalt. Belønningen er at våre barn får et godt fritidstilbud i et trygt lokalmiljø.

Hvordan Haugerud IF skal benytte Skillrace

Prosjektet «Unge trenere»

Skillrace skal brukes inn i Haugerud ILs prosjekt «Unge trenere» som Klubben har i samarbeid med Grorud Toppfotball. «Unge trenere» er et trenerkurs over 12 måneder der ungdom 14-22 år får kompetansehevende kurs i en rekke tema og problemstillinger knyttet til trenervervet. Kurset er godkjent av Oslo Idrettskrets og NIF, og oppstart er april 2023.

SkillRace bidrar til bedre trenere, enten treneren er ivrig eller bare ønsker å være en frivillig ressurs. Uten SkillRace hadde vi ikke hatt muligheten til å utdanne fremtidens unge trenere på den måten vi gjør

Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, daglig leder

Dette første året har Klubben pr i dag 40 lokale ungdommer primært fra egen klubb påmeldt til kurset, og fra og med neste sesong ønskes det å tilby kurset kostnadsfritt til samtlige breddeklubber i Groruddalen som er med i Groruddalens samarbeidsmodell (11 andre klubber). Klubben håper derfor de kan ha muligheten til å spre Skillrace over hele Groruddalen etter hvert.

Prosjektet er igangsatt med midler via NIF sitt prosjekt «Krafttak for Mangfold & Inkludering» som skal bidra til å inkludere flere inn i idretten. Haugerud IF fikk tilsagn som en av de største prosjektene grunnet arbeidet de ønsker å oppnå ved å inkludere flere ungdommer inn i idretten og trenergjerningen, og øke deres kompetanse innenfor ledelse i idretten. Haugerud IF har jobbet med denne strategien over lengre tid, og har det siste året fått mye honnør for arbeidet klubben har lagt ned gjennom Årets Osloborger 2022 og ved at Kulturministeren trekker frem Haugerud IF som beskrevet gjennom artikkelen «Ingen skal holdes utenfor».

At vi på Haugerud får tilgang til et slikt verktøy vil gjøre at vi kan utdanne de unge trenerne våre på en helt annen måte enn hva vi så for oss ved prosjektstart, og hva vi håpet på. Vi gleder oss videre til samarbeidet, og vi har vel sjeldent fått lov til å jobbe med en samarbeidspartner som er så fremoverlente og profesjonelle som det SkillRace har vist seg å være så langt

Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, daglig leder

Operasjonalisere klubbens sportsplan

Haugerud IF har en gjennomarbeidet sportsplan som er ligger digitalt på hjemmesiden vår. Sammen med «Haugerud-øvelsene» danner dette et godt utgangspunkt, og ambinasjonen er å filme egne spillere etterhvert.. Gjennom SkillRace vil relevant innhold fra sportsplanen bli lett tilgjengelig for trenerne og spillerne i hverdagen via SkillRace-appen.

Skillrace gjør det mulig for en breddeklubb å tenke helhetlig, og styrke kompetansen til både trenere og spillere

Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, daglig leder

I oppstartsmøtet sammen med Nina Samuelsen fra Skillrace ble vi kjent med noen av funksjonene, og videoen hvor animasjonsmuligheten i Taktikktavla ble testet kan dere se her: