Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Hva vi tilbyr (BETA)

SkillRace Channel

Tenk deg en “Fotballballens Netflix”, som både skal underholde, inspirere og danne utgangspunkt for spennende læringsstier på brukerens premisser

Med SkillRace Channel ønsker vi å få frem videoformatets kraft både som inspirasjonskilde og læringsmiddel

Mobilversjonen

I mobilversjonen får man tilgang til egne, lagets, klubbens og alle offentlig tilgjengelige analyseklipp. Ved å klikke på et klipp, får man tilgang til detaljert informasjon. Herfra har man muligheten til å utforske relatert innhold i en utforskende læringsmodus.

Ved hjelp av vår innebygde høydepunktsfilming kan man også benytte mobilen direkte til å fange klipp fra kamp og trening.

Web-versjonen (beta)

Vi har også lansert en tidlig beta-versjon på web – foreløpig kun for å visualisere vår ambisjon for dette spennende nettstedet.

I dagens versjon er det mulig å logge inn og opprette egne analyseprosjekter. Videoene er klikkbare. Analyseklipp med tagging kan benyttes som utgangspunkt for utforskende læring av tilknyttet innhold.

Vår Ambisjon med SkillRace Channel

Begrepet operasjonalisering går ofte igjen når vi skal forklare hva som skiller SkillRace fra andre verktøy og plattformer. Med SkillRace Channel ønsker vi å operasjonalisere bruken av videoklipp som potensielt kan benyttes til inspirasjon og læring.

  • Enklere å filme eller laste opp videoklipp som kan benyttes på plattformen
  • En felles plattform for avspilling av interessante klipp på tvers av hele økosystemet
  • Mulighet for å lagre klipp i spillelister og dele disse
  • Interne eller åpne diskusjoner rundt et klipp
  • Ulike måter å «gamifisere» klippene
  • Bruke videoklippene som utgangspunkt for utforskende læring og søk etter relatert innhold som kan benyttes i eget planverk og treningsopplegg
  • Benytte filtre som varsler om interessante klipp
  • Live sending av høydepunkter fra kamper og treninger
  • Delta i konkurranser med sine klipp og prestasjoner
  • Mulighet for å lage egne kanaler, eksempelvis for å samle klipp fra en turnering