Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Regionale fellestreninger med høy kvalitet

Gode verktøy for organisering, dialog og øktplaner er avgjørende for kvaliteten

Utfordring

 • Det krever mye administrasjon å organisere og avholde fellestreninger på tvers av regionens klubber
 • Man får ikke utnyttet den samlede regionale kompetansen på god nok måte
 • Trenere og spillerutviklere med ansvar for fellesøktene har ikke den daglige kontakten med spillerne, ei heller gode nok verktøy til å både kommunisere og kartlegge spillernes behov og kompetanse
  • Ikke oversikt over spillernes belastningsprofil – fare for overtrening og økt skadeutsatthet
  • Innsikt i spillers prestasjonsdata og videoanalyser krever mye manuelt arbeid
  • Feedback mellom trenere og spillere er krevende da man ikke har en felles plattform for dette
 • Mangler ofte gode verktøy for å dokumentere og distribuere øktplanen på en effektiv måte til alle spillerne
 • Vanskelig å få til effektiv gjennomføring av videoanalyse og deling av klipp etter økten
 • Savner gode verktøy der trenere og spiller kan øke kvaliteten på opplegget gjennom øktevaluering

Beste Praksis med SkillRace

SkillRace adresserer utfordringene de fleste har med å få til ønsket kvalitet på fellestreningene.

Enkel administrasjon av spillere og aktiviteter

Spillere og trenere kan inndeles i treningsgrupper på tvers av klubbgrenser

 • Kategoriser deltakere i ulike treningsgrupper
 • Administrer treningstider sentralt eller deleger til gruppens trenere
 • Etabler periodeplaner og la gruppene få generert treningsinnhold basert på kvalitetssikrede øktplaner
 • Spillere melder seg på/av via appens treningsdagbok

Godt forberedte trenere og spillere

Treningsøkten vil være godt beskrevet og tilgjengelig for alle i SkillRace-appen

 • Alltid oppdater treningsdagbok – live oppdatering av treningsinnhold
 • Effektiv måte å distribuere treningsinnhold til trenerteam og spillere
 • Enkel tilgang til økt via app
 • Benytt taktikktavleverktøy i kombinasjon med videoklipp som illustrerer øvelsene, gjerne i kombinasjon med beste-praksis klipp
 • Overfør økt til PDF om trener ønsker å ta med seg papirversjon på økten
 • Spennende muligheter for både spiller og trener til å hengi seg til utforskende læring via medieressurser og/eller spillmodell-tags
 • Benytt vår integrerte SkillRace Messenger til å kommunisere i forkant av økten