Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

SkillRace og Samarbeidsklynger

Lær mer hvordan din region utløser sitt sportslige potensial gjennom et produktivt samarbeid mellom krets, toppklubb, breddeklubb og skole.

I de fleste regioner lider den sportslige utviklingen som følge av et uforløst samarbeidspotensial og digitale verktøyer som danner siloer i stedet for et sømløst samarbeid mellom de ulike utviklingsarenaene.

Frode Samuelsen, SkillRace

Les mer her om hvordan SkillRace kan bidra til en effektiv samarbeidsklynge

Hvor stopper det opp?

En samarbeidsklynge involverer ulike utviklingsarenaer med sine respektive trenere og spillere, der mange opererer på flere arenaer i sin utviklingshverdag. De ulike arenaene benytter forskjellige og digitale verktøykasser. Kompetanse og ambisjonsnivå varierer, og man opplever som regel ulike sportslige kulturer og filosofier.

De fleste som går i gang med regionale samarbeidsklynger vil erfare at prosessene som må på plass, viser seg å være både tidkrevende og kostbare. Over tid vokser følelsen av at man sjelden får igjen for de tiltakene som settes i gang. I mangel på en fungerende felles digital samarbeidsplattform, begrenses tiltakene til tradisjonelle fellestreninger, besøk av toppklubb, trenerforum, etc.

En kombinasjon av tunge og ineffektive administrative prosesser sammen med et begrenset sportslig bidrag, fører dermed ofte til at «luften går ut av» klyngeprosjektene.

Det ULTIMATE klyngepotensialet

Jeg har her forsøkt å oppsummere hva som vil være mulig å hente ut av et produktivt regionalt samarbeid på tvers av spillerens ulike utviklingsarenaer:

  • Fellesøkter – enkelt å organisere, stort sportslig utbytte
  • Planverk – effektiv distribusjon, høy pedagogisk standard, inspirererende innhold
  • Spilleren i sentrum – inspirere til systematisk og målrettet egentrening
  • Reduksjon av belastningsskader – se spillerens tilstand på tvers av arenaer
  • Dialog på tvers – spillere og trenere kan opprette inspirerende diskusjonstråder
  • Effektiv spredning av beste praksis – både fra klyngen og resten av økosystemet
  • Høy kvalitet på trenerutviklingen – digitale trenerforum med faglig innhold og skoleringsplaner
  • Rikere språk gir bedre læring – stimulere til et rikt og felles begrepsapparat

«The Missing Link» – er nå på plass!

For i det hele tatt å være i posisjon til å utløse de ulike potensialene nevnt over, så må man operere på en digital plattform som fungerer like godt for eliteutøveren som for den (potensielt) ivrige breddespilleren. Plattformen må også gi mulighet for å kombinere personprofiler, aktiviteter, kunnskap og annet innhold, ikke bare effektivt internt i organisasjonen, men også på tvers, med mulighet for å dele global beste-praksis.

Det er denne posisjonen vi i SkillRace har siktet mot hele tiden. Nå har vi ikke bare fått på plass strukturene som skal håndtere kompleksiteten «under panseret», men med vår nye «SkillRace Messenger«, så har vi gleden av å kunne introdusere et meldingssystem som vil gi helt nye muligheter for å involvere trenere og spillere på markedets mest kraftfulle sportsplattform. SkillRace Messenger er like enkel i bruk, som den er kraftfull i fasiliteringen av den sportslige utviklingen.

Vi har nå gleden av å introdusere SkillRace Messenger – like enkel som den er kraftfull

Frode Samuelsen, SkillRace
SkillRace Messenger – enkel og kraftfull

Les mer her om hvordan SkillRace kan bidra til en effektiv samarbeidsklynge