Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Toppfotballsenteret blir fotballfaglig partner hos SkillRace

Toppfotballsenteret har i flere år arbeidet med innhenting av forskningsmateriell og beste-praksis prinsipper fra de fremste miljøene i europeisk toppfotball. Dette innholdet er nå lagt inn i SkillRace

Fra venstre: Kenneth Wilsgaard, Frode Samuelsen og Espen Olafsen

Toppfotballsenteret har i flere år arbeidet med innhenting av forskningsmateriell og beste-praksis prinsipper fra de fremste miljøene i europeisk toppfotball. Dette innholdet er nå lagt inn i SkillRace.no med eksempelvis over 3000 videoreferanse-klipp av «verdens beste» koblet mot kompetansekrav pr rolle samt mentalitetskartlegging, trenerkompetansekartlegging og testbatteri for fysiske tester.

Prosessverktøy

SkillRace er et prosessverktøy, som har et helhetlig perspektiv med målsetning om å støtte både trener og spiller på måten det jobbes på.

Fotball er et komplekst spill med mange variabler. Det ligger derfor mange gevinstmuligheter i å administrere informasjonen og sørge for at denne er tilgjengelig på forståelig format når og hvor den trengs. Ett sett av prinsipper har vært retningsgivende for valg underveis i utviklingen av verktøyet. Metodikken og læringsprosessen skal bygge på:

  • «Utforskende læring» pedagogikk (Explorative Learning)
  • At såkalte «mikrounivers» blir etablert med kjente begreper som er forståelig (for den som står midt i læringsprosessen).
  • At det i «daglig bruk» skal være like enkelt som Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest og Wikipedia.
  • At det skal gi gevinster å dele informasjon.
  • At klubbene og brukerne skal ha fleksibilitet til å representere sin egen filosofi, metodikk og begreper, samtidig som ekspertmiljøer som eksempelvis Toppfotballsenteret skal bidra med beste praksis og kvalitetssikret innhold.
  • At utviklingsprosessen skal være «prestasjonsrettet»

Hvorfor SkillRace?

Hva er det som gjør at fotballtrenere bør vurdere SkillRace som verktøy i arbeidet med spiller- og trenerutvikling? Finnes det ikke nok «nisjesystemer» i fotballen med vekt på ting som kampanalyse, treningsdagbok, øvelsesbibliotek, meldingssystemer, kamp- og treningsadministrasjon, osv.?

SkillRace kan tilby gode løsninger på alle disse funksjonene. Den store gevinsten ligger imidlertid i å få alle disse funksjonene med sin informasjonsflyt inn i samme system!

SkillRace vil inneholde en klar «rød tråd» som binder sammen alle funksjonene, også kalt «Kampmodellen» eller «Spillmodellen». Modellen er utviklet etter beste-praksis modellen som har vært utviklet av Toppfotballsenteret. Men at denne selvfølgelig helt og fullt kan utarbeides i klubbregi eller som en kombinasjon av disse variantene.

I det daglige arbeidet


Når den «røde tråden» er på plass, kan bortimot all informasjon på en enkel måte tagges mot elementer i denne. Det betyr at man kan bruke koblinger til å belyse sammenhenger som tidligere har vært «gjemt» i prosessen. Eksempelvis kan man koble ett utviklingstiltak i spillerens individuelle utviklingsplan til ferdigheter, kompetansekrav i rolle, kampsituasjoner, osv.

Om kampanalyseklipp er koblet mot samme struktur, da kan man på enkelt vis presentere grensesnitt som viser kampklipp der disse elementene eksponeres overfor den aktuelle spilleren. Videre kan man ved hjelp av tilsvarende tagging av øvelser i økt-/øvelsesbiblioteket enkelt finne frem til øvelser som bør jobbes med i forbedringsarbeidet rettet mot det aktuelle tiltaket.

Kompleksiteten forenkles


Fotballspillet er komplekst og det finnes uendelig mye kunnskap, alternative ferdighetsøvelser og valg. Man skal a) trene nok, b) trene riktig og c) trene på de riktige tingene. De to første punktene er det mange som er flinke på. SkillRace kan definitivt bidra til a) og b), men det er på punkt c) at kraften til verktøyet virkelig kommer til sin rett.

SkillRace ikke bare skal være et verktøy, men også være en læringsplattform og et nettsamfunn som alle fotballinteresserte skal kunne ta en del i.

Også unge spillere, uskolerte foreldre og fageksperter, kan benytte verktøyet. Gjennom SkillRace kan alle som har noe å bidra med, på en enkel måte sette opp såkalte domener og legge ut stoff enten gratis eller per abonnement. Eksempelvis kan ett privat fotballakademi som har spesialisert seg på keeperutdanning her dele sin kunnskap, øvelser, osv. med alle som er tilknyttet SkillRace-samfunnet.