Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Distribuer sesongens treningsinnhold på 2 minutter

Kvalitetssikret, engasjerende og alderstilpasset treningsopplegg for alle klubbens lag

Utfordring

Mange klubbene klarer ikke å implementere et godt dokumentert, engasjerende, alderstilpasset og helhetlig treningsopplegg på tvers av sine lag. Årsaken til dette er som regel en kombinasjon av følgende:

  • Sportsplan er enten ikke-eksisterende, mangelfull eller vanskelig å operasjonalisere
  • Det som potensielt utgjør treningsinnholdet er spredd rundt på flere verktøy
  • For stor manuell jobb å distribuere treningsinnholdet (som regel på grunn av overnevnte)
  • Man har ikke ressurser, kapasitet og/eller intern kompetanse til å gjøre det som skal til sentralt for å gjøre det mulig å tilby et strukturert treningsopplegg
  • Treningsinnholdet blir for «tørt og kjedelig» (pdf og papirformat)

Beste praksis løsning i SkillRace

I SkillRace har man mulighet til å etablere treningsinnhold av høy kvalitet ved hjelp av aldersbestemte periodeplaner. Disse bygges enkelt opp ved å legge inn anbefalt tematikk og økter per uke, eller hentes fra tilgjengelige kvalitetssikrede periodeplaner.

I vår «drag’n drop» banekalender kan Sportslig Leder enkelt sette opp lagenes treningstider på få minutter. Deretter plugges de aldersbestemte øktene inn i kalender med et enkelt klikk. De aldersbestemte øktene finner trener og spiller enkelt igjen i sin SkillRace App, med tilgang til spennende funksjoner som hjelper både i forberedelser, under økt og etterarbeidet.

Sesongplanlegging gjort enkelt i SkillRace
Drag’n drop treningstider
Enkel distribusjon av alderstilpassede økter

Prosessen med å distribuere periodeplanene til lagene kan kort forklares med følgende steg:

  1. Etabler aldersbestemte periodeplaner, der man enkelt henter inn ferdiglagede beste-praksis økter fra SkillRace innholdsunivers, eventuelt i kombinasjon med klubbens eget øktbibliotek
  2. Legg inn lagenes treningstider via administrator eller la lagenes trenere selv legge dem inn
  3. Send ut instrukser til klubbens trenere eller kall inn til et trenermøte på klubbhuset. Ved hjelp av noen få tastetrykk får lagene inn de anbefalte øktene i en angitt periode (eksempelvis vår, høst eller hele sesongen)
  4. Treningsprogrammet kan nå følges opp av både trenere og spillere via kalenderen i SkillRace-appen

Utforsk funksjonene som bidrar til etablering av høykvalitets treningsopplegg

I SkillRace har vi integrert alle nødvendige funksjoner for både etablering, gjennomføring og oppfølging av treningsaktivitetene

Periodeplaner

Periodeplaner tilpasset aldersgrupper & nivå tilgjengelig for trenere og spillere med ETT klikk

Øktplanlegger

Enkelt men kraftfullt verktøy for øktplanlegging for både egne lag og samarbeidsklubber

Taktikktavle

Her får du det beste av det man finner i markedet av tavleverktøy toppet med nye og spennende funksjoner koblet med en enkelthet og presentasjonskraft som på flere måter også overgår PowerPoint som vi vet mange benytter

Økt- og øvelsesbibliotek

Det er enkelt å dele med andre. For den avanserte er det mulig å lage taktikktavler m/animasjon.

Treningsdagbok

Treningsdagboken gir spiller og trener full kontroll over alle aktiviteter på tvers av lag- og klubbgrenser

SkillRace Messenger

Styr kommunikasjon, aktiviteter og utvikling med markedets mest innovative, kraftfulle og inspirerende meldingssentral

Aktivitetsevaluering

La spilleren melde gjøre sin egen evaluering – periodisk eller i tilknytning til før/etter aktivitet. Det er enkelt å sette opp pushvarsler med påminnelse via Skillrace-appen. Evalueringene tilknyttet aktivitetene treninger og kamper er selvsagt tilknyttet spillerens egne utviklingsmål.

Høydepunktsfilming og analyse

Snart kameraløsning i appen som gjør det mulig å fange opp høydepunkter. Det unike med høydepunktsfilming er at man følger begivenheten og trykker REC etter at hendelsen har inntruffet. Kameraet lagrer da siste sekundene. På denne måten kan man fange opp interessante hendelser. De lagrede klippene kan deretter tagges og scores, og gjøres tilgjengelig i spillerens app for analyse og læring!