Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Øk kvalitet og mengde på lagtreninger

Et gjennomtenkt planverk, gode øvelser og hyppig evaluering er nøkkelen til suksess

Det handler om å trene riktig, på de rette tingene – KVALITET,

med tilpasset intensitet og mengde – BELASTNING


Øke Kvalitet

  • Sørg for at alle lagene har treninger med relevante øvelser
  • Påse at man anvender øvelser med gode øvingsbilder og inspirerende eksempler
  • Sørg for at trenere og spillere kjenner øvelsene før økten starter
  • Evaluer øktene fortløpende


Øke Belastning

  • Få oversikt over lagenes treningstider og -innhold, slik at man målrettet kan stimulere til mer aktivitet
  • Monitorer spillerenes belastningsprofil slik at mengden kan økes i forsvarlige steg
  • Skap inspirasjon blant trenere og spillere til å øve mer!

Målrettede periodeplaner per aldersgruppe

Med periodeplaner kan man definere treningsperioder, eksempelvis hele sesongen, der foreslåtte økter per uke med få tastetrykk kan overføres til kvalitetssikret og inspirerende lags- eller egentreningsinnhold for et lag, en spiller eller hele klubben.

Denne unike funksjonen gir klubb og lag mulighet til å generere treningsinnhold for hele sesongen, med bare noen få tastetrykk.

Det vil også være mulig å generere egentreningsopplegg for bestemte roller (keeper, forsvar, midtbane, etc), evt per aldersgruppe. Et godt egentreningsopplegg, gir treneren større frihet til å fokusere på lagøvelser på lagtreningene!

Lær mer om funksjonene som bidrar til økt kvalitet og mengde på lagstreningene

Fra plan til evaluering – det er enklere enn man skulle tro