Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Utfordring

Mange årsverk med høykvalitets sportsplaner og tilhørende fagstoff forvaltes og deles som statiske hjemmesider, der deler av innholdet er duplisert til ulike plattformer i den digitale verktøykassen. Dette fører til at innholdet ikke kommer til sin rett, og det blir vanskelig å utløse potensialet som ligger i Sportsplanen.

Få full valuta for den gode jobben som er gjort med sportsplan, øvelsesbiblioteker, videoarkiv og tilhørende fagstoff

Frode Samuelsen, Daglig Leder SkillRace

Beste Praksis-løsning i SkillRace

SkillRace er designet for å gjøre Sportsplanen og relatert innhold til en integrert del av utviklingsprosessen.

 • Etabler et beste-praksis sett av alders- og rollebaserte sportsplaner
 • Tagg sportsplanens utviklingsmål med elementer fra relevant spillmodell (kompleksitet/detaljgrad økes med aldertrinn) for:
  • Utvikling av et felles fotballspråk gjennom innlæring av begrepsapparatet (spillmodellen)
  • Mulighet for dybdelæring via koblinger til annet innhold med samme tagging
 • Tagg øvrig sportslig innhold mot spillmodellen for å etablere et innholdsunivers der man kan utnytte og operasjonalisere elementenes sammenheng i hele verktøykassen
 • Tilgjengeliggjør de aldersbestemte sportsplanene og øvrig sportslig innhold i offentlige innholdsdomener
 • Klubber, trenere og spillere kan nå integrere forbundets beste-praksis innhold i egne planverk og aktiviteter
Sportsplanen spiller en viktig rolle i arbeidet med å ivareta den nasjonale målsetningen

Eksempler på operasjonalisering

Operasjonalisering er et noe abstrakt begrep. Vi har derfor illustrert noen eksempler på hva dette vil si i praksis.

Feedback på kampsituasjon

Bruk av video og feedback er både motiverende og lærerikt for spilleren. Et typisk tilfelle har man etter kamp der trener eller spiller ønsker å diskutere en spesifikk situasjon fra kampen, basert på et analyseklipp.

En optimal feedback, involverer alle aktuelle trenere og knytter sammen det man ser i klippet til spillerens læringsmål der det gis anbefalinger for hvordan man skal forbedre prestasjonen. Kvaliteten på dialogen økes dersom deltagerne har en rik og omforent forståelse av begrepene som benyttes. I forlengelsen av dialogen, settes spilleren inn i en modus av utforskende læring som forsterker dennes eierskap til sitt utviklingsmål.

En slik feedback-prosess krever at de involverte verktøyene snakker sammen! Med operasjonalisering menes her at:

 • Kommunikasjonsverktøyet har tilgang på alle aktuelle personprofiler, plan- og innholdsstrukturer, slik at disse kan lenkes til meldingen:
  • Spillmodell (eks kampfaser)
  • Utviklingsmål
  • Spillestil
  • Økt- og øvelsesbibliotek
  • Analyseklipp
 • Anbefalinger kan omsettes til handling:
  • Endre eller legge til utviklingsmål
  • Oppdatere sine favoritt innholdslister
  • Overføre anbefalte økter/øvelser inn i egentreningsprogram/treningsdagbok
 • Tilgang til begrepsforklaringer (spillemodell) med assosiert innhold
 • Mulighet for å behandle analyseklipp direkte fra melding
 • Meldingstråd er enkelt gjenfinnbar og knyttes til aktuell aktivitet
 • Trenerprofiler på tvers av spillers utviklingsmål deltar i meldingstråden
 • Koblingen fra meldingstråd til innholdsstruktur åpner opp for å vise meldingslogger fra de ulike delverktøyene. Eks. «Hva er diskutert med hvem på dette spillestilsprinsippet?«

Den nasjonale sportsplanens bidrag i denne operasjonaliseringen kan være:

 • Spillers utviklingsmål er avledet fra nasjonal sportplans læringsmoment med tilhørende beste-praksis videoressurser
 • Den benyttede spillmodellen som benyttes er enten den nasjonale beste-praksis spillmodellen eller en variant som benytter deler av denne
 • Spillestilsprinsippene er hentet fra nasjonal plan
 • Øvelsene og øktene er hentet fra nasjonal plan

Klubbenes bruk av elementer fra nasjonale sportsplaner kan benyttes til å evaluere bruk og nytteverdi av planenes ulike deler og elementer, slik at man kan tilpasse disse etter behov.