Bli med på laget!

SkillRace er i vekst og ønsker flere flinke medarbeidere. Send oss en melding om du har generelle spørsmål til ansettelser.

Karriere

Send oss en melding

Vennligst fyll inn feltene under, så kontakter vi deg så snart som mulig

Lillehammer FK

Om LFK

Lillehammer FK fotball fusjonerte i 2023 med Lillehammer kvinnefotball og har aktivitet for alle årsklasser, fra seks år og opp til og med Seniornivå. To ganger årlig arrangeres Tine Fotballskoler. Klubben tilbyr FotballXtra som er et frivillig og klubbnøytralt ekstra treningstilbud til dem som ikke føler det er nok med de obligatoriske lagstreningene. Lillehammer FK er også på vegne av NFF IØ ansvarlig for Landslagsskolen i distriktet Lillehammer og Gudbrandsdalen. Les mer om klubben på deres hjemmeside.

Planer med SkillRace som verktøy

Akademiet og årskull skal ta i bruk SkillRace i klubben. Periodeplaner skal utarbeides av trenere pr årskull, og gode øvelser&økter fra klubbens eget bibliotek skal legges inn i SkillRace. Dette skal sikre klubben god kontinuitet ved oppstart av nytt år ettersom periodeplaner enkelt kan gjenbrukes år for år. Steg 1 i klubben har vært å starte med Skillrace til individuell spilleroppfølging for PSU-gruppa som beskrevet i neste avsnitt.

Utviklingsleder og trenere med godt humør på oppstartskurs

LFK har startet med SkillRace for PSU-gruppa

PSU-gruppa (Personlig Spillerutvikling) er godt i gang med bla.:

  • Tilstandsmåling for belastningsstyring
  • Treningsinnhold i Appen slik at spillerne kan forberede seg
  • Treningsevaluering etter økta
  • Kompetansekartlegging rollekrav
  • Utviklingsmål pr spiller
Taktikktavlen i SkillRace prøves ut – positivt med animasjoner som følger med ut i Appen til trenere & spillere